top of page
  • תמונת הסופר/תpolluxteam

ניסור בטון מזוין

לקבלת תוצאה כוללת טובה חשוב מאוד לבצע פיילוט ראשון. חתך ראשוני ישמש כמדריך לביצוע החתכים הבאים, אם הניסור הראשון נחתך ישר הימצאותו ממלאת תפקיד מכריע. חתך ראשוני מבוצע בעומק לא יותר מ- 5-10 ס"מ, עם 60% מהעוצמה של המכונה, תוך הימנעות מניסור ברזל הזיון. ציר המכונה במהלך החיתוך הראשוני צריך להיות במצב "משיכה". (ראה תמונה).
הניסורים הבאים מבוצעים בעוצמה של 100% ועומק של עד 15 ס"מ, תלוי בחומר ובעוצמת המכונה. סכימת ניסור בטון מוצגת להלן.
נסה להימנע מניסור של ברזל זיון אורכי (אם זה אפשרי). במקרה שלא ניתן להימנע מניסור של ברזל זיון אורכי, יש צורך להאט את מהירות הסיבוב של הדיסק ואת הלחץ עליו. עם לחץ אנכי חותכים דרך ברזל זיון שלם על ידי העמקת הדיסק לתוך הבטון. לאחר החדירה יש לבצע ניסור אורכי. במקרה זה הדיסק יקבל עומס חלקי בלבד וזה יקל על תהליך הניסור. אחרת, קיימת אפשרות גדולה של חסימת הדיסק או שבירת/הפלת סגמנטים.
צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page